Професори
  

др Бојана Остојић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2008. године – Избор у звање – Професор струковних студија – ВШССОВ Сремска Митровица
  Област: Телесни развој ( са здравственим васпитањем) и Ментална хигијена
 • 2005. године – Докторат – Медицински факултет, Београд
  Област: (наслов тезе: Декларативно памћење код алкохоличара у фази апстиненције)
 • 2001. године – Магистратура – Медицински факултет, Београд
  Област: (наслов рада: Неуропсихолошки профил болесника у раној и одмаклој фази алкохолизма)
 • 1998. године – Диплома- Дефектолошки факултет, Београд
  Област: Превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у друштвеноим понашању

  

Извод из библиографије

 • Декларативно памћење код алкохоличара у фази апстиненције , ментор : проф. др Јован Марић , Медицински факултет у Београду , 8.07.2005.год.
 • Неуропсихолошки профил болесника у раној и одмаклој фази алкохолизма , ментор : доц. др Драган Павловић ; Медицински факултет у Београду ; 9. 07.2001.год.
 • "Когнитивне дисфункције код алкохоличарa", проглашена за најбољу на 12 конкурсу у оквиру своје области
  1 уџбеник и 4 практикума
 • укупно до сада 52 рада , објављених у часопису Психијатрија данас ; затим Војно санитетски преглед ; затим Архив Србије, Сестринско огледало итд.
 • Учешће у развојном пројекту "Вртић за будућност" и "Спасимо децу , програм – инклузије"
 • Помоћ деци са посебном потребама – инклузија, руководилац пројекта Миностарство просвете и Save the Children, Отклањање медицинског отпадног материјала . носиоц пројекта Министарство здравља и Скупштина града Београда
 • Потребе за подршком деци са сметњама у развоју у васпитно-образовном систему. Зборник радова научне конференције са међународним учешћем: Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, Сремска Митровица, 2010., у штампи.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица