Професори
  

dr Maja Cvijetić
 
Kontakt
   

Akademska karijera

 • Datum: 2012-
  Zanimanje/radno mesto: Profesor strukovnih studija
  Glavni poslovi i odgovornosti: Nastava engleskog jezika (Engleski I,II, Multimedijalni pristup nastavi engleskog jezika, Inovativni pristupu u nastavi stranog jezika); članstvo u TEMPUS projektu (Harmonizacija kurikuluma);
  Ime i adresa poslodavca: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, Zmaj Jovina, 29, 22000, Sremska Mitrovica, Srbija
 • Datum: 2007-2012
  Zanimanje / radno mesto: Viši predavač
  Glavni poslovi i odgovornosti: Nastava engleskog jezika (Engleski I,II,III,IV; Multimedijalni pristup nastavi engleskog jezika, , Savremena književnost za decu u nastavi engleskog jezika, Savremene metode, pristupi i pravci u nastavi engleskog jezika)
  Ime i adresa poslodavca: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Zmaj Jovina, 29, 22000, Sremska Mitrovica, Srbija

Obrazovanje  

 • Datum: 2012
  Naziv dodeljene kvalifikacije: Doktor književnih nauka (Slika megalopolisa u delima angloameričke i srpske književnosti)
  Ime i vrsta organizacije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Datum: 2006
  Naziv dodeljene kvalifikacije: Magistar filoloških nauka
  Ime i vrsta organizacije: Filološki fakultet, Beograd
 • Datum: 2000
  Naziv dodeljene kvalifikacije: Profesor engleskog jezika i književnosti
  Ime i vrsta organizacije: Filološki fakultet, Beograd
  

Objavljivani radovi

 1. „TPR and Second Language Acquisition“, Faculty of Kinesiology, Opatija, International Conference, 2014.
 2. Saradnja u izradi i realizaciji IOP-a u nastavi drugog stranog jezika – studija slučaja“, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare, Sremska Mitrovica, 2014.
 3. Teška slika-megalopolis angloameričke i srpske književnosti, Univerzitetska biblioteka, Beograd, 2014.
 4. „Kinestetički pristup u nastavi stranog jezika“, Ostvarivanje inkluzije u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica, 2013.
 5. Distance Learning Implementation at Preschool Teacher Training Colleges in Serbia, Future od Education, International Conference, Pixel, Florence, 2013.
 6. Pola veka, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, 2013.
 7. „Pesnički Srem“, Sunčani sat broj 19, Sremska Mitrovica, 2013.
 8. English for Preschool Teachers, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2012.
 9. “Outcome-based Education at Preschool Teacher Training College“, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO2012, Zrenjanin, 2012.
 10. Fikcija i moć: ogledi o subverzivnoj imaginaciji Ive Andrića, Književni magazin, broj 130-131, godina XII, april-maj 2012.
 11. Competence Self-Concept of Leaders in Education”, METINT,, No.4.,2012.
 12. “Regression Model of Organizational Culture and Employees' Personality Dimension”, METINT, No. 5., 2012.
 13. Osposobljenost budućih vaspitača za praktičnu primenu kooperativnog učenja”, Međunarodna naučna konferencija, Inicijativa, saradnja i stvaralaštvo u savremenom obrazovanju, (Zbornik rezimea, str 21-22), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2012.
 14. Identifikacija talentovanih učenika kao preduslov diferencijacije kurikuluma”, Obrazovanje vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, 2011.
 15. “Contextual Conditions of Learning and Teaching in Early Childhood“, I Međunarodni simpozijum, Engineering EMC2011, Management and Competitiveness, Zrenjanin, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 16. “Pedagogic Diagnostics as Determinant of Differentiation of Programme Models in Kindergartens“, University of Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO2011, Zrenjanin, 2011.
 17. „Nastava engleskog jezika u ranom uzrastu”, Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2009.
 18. „Slika megalopolisa u antiutopijskim romanima Borislava Pekića, Simakovom romanu Grad i Orvelovoj antiutopiji,“, Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 2009.
 19. “Kako čitati grad”, Sunčani sat broj 17, Sremska Mitrovica, 2009.
 20. „CEF i reforma nastave engleskog jezika“, Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2008.
 21. „Sirmijum – motiv grada u književnosti“, Sunčani sat broj 16, Sremska Mitrovica, 2008.
 22. “Allow me to introduce myself“, Budućnost nauke , Sremska Mitrovica, Fond Atanasije Stojković, 2008.
 23. Pekicev Orvel, Beograd, Plato, Sremska Mitrovica, Fond Atanasije Stojkovic, 2007.
 24. „Zatvor kao civilizacija i civilizacija kao zatvor“, Sunčani sat broj 15, Sremska Mitrovica, 2007.
 25. „Pekić i Orvel. 1999-1984“, Anali Borislava Pekića broj 4, Beograd, 2007.
  

Saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima

 1. “TPR and Second Language Acquisition“, Faculty of Kinesiology, Opatija, International Conference, 2014.
 2. Distance Learning Implementation at Preschool Teacher Training Colleges in Serbia, Future od Education, International Conference, Pixel, Florence, 2013.
 3. „Razvojni koncept informaciono komunikacionih tehnologija na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača”, Međunarodna naučna konferencija INFOTEH Jahorina, Sarajevo: Elektrotehnički fakultet, 2012.
 4. “Outcome-based Education at Preschool Teacher Training College“, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO2012, Zrenjanin, 2012.
 5. “Contextual Conditions of Learning and Teaching in Early Childhood” I Međunarodni impozijum, Engineering EMC2011 Management and Competitiveness, Zrenjanin, Fakultet tehničkih nauka, 2011.
 6. “Pedagogic Diagnostics as Determinant of Differentiation of Programme Models in Kindergartens“, University of Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin, International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO2011, Zrenjanin, 2011.
 7. „Identifikacija talentovanih učenika kao preduslov diferencijacije kurikuluma”, I Konferencija sa međunarodnim učešćem, „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, Sremska Mitrovica. jun, 2011.
 8. „Kog je roda megalopolis?“, Međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost, FILUM, Kragujevac, 2010.
 9. „Antički mit u kontekstu Pekićeve mitomahije“, Međunarodni naučni skup, Antika i savremeni svet, Sremska Mitrovica, 2009.
 10. „Simulakrum i simulacija u romanima Grad i 1999“, Prvi naučni skup mladih filologa, FILUM, Kragujevac, 2009.
 11. „Slika megalopolisa u antiutopijskim romanima Borislava Pekića, Simakovom romanu Grad i Orvelovoj antiutopiji,“, Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 2009.
  

Prevodi

 1. Knjiga rezimea (Kontinuitet inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi i osnovnoj skoli), Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica 2013.
 2. Berlitz, de Lux, Nemački, Beograd, Mono&Manjana, 2013.
 3. Knjiga rezimea (Inkluzivno obrazovanja i vaspitanje u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi), Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2012.
 4. Pravila ljubavi, Beograd, Mono&Manjana, 2012.
 5. Minhen: grad na dlanu, Beograd, Mono&Manjana, 2012.
 6. Barselona: grad na dlanu, Beograd, Mono&Manjana, 2012.
 7. Knjiga rezimea (Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi), Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, 2011.
 8. Moć podsvesti – nova tajna, Beograd, Mono&Manjana, 2011.
 9. O vrhovima i dolinama, Beograd, Mono&Manjana, 2011.
 10. Ko će suze da briše kad te ne bude više , Beograd, Mono&Manjana, 2011.
 11. Vođa bez titule, Beograd, Mono&Manjana, 2010.
 12. Knjiga rezimea (Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi), Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica, 2010.
 13. Možeš ako misliš da možeš, Beograd, Mono&Manjana, 2010.
 14. Snaga glasa, Beograd, Mono&Manjana, 2010.
 15. Aktivirajte moc podsvesti, Beograd, Mono&Manjana, 2009.
 16. Pesničkim stazama Dimitrija Mitrinovića (prevod sažetka), Sremska Mitrovica, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2009.
 17. Sirmium : Carska palata - Imperial palace, Beograd : Turistička organizacija Srbije, (Beograd : Službeni glasnik), 2009.
 18. Dobri, tipovi, nevolje i trikovi, Fond Atanasije Stojković, Sremska Mitrovica, 2007.
 19. Ibarsko jezgro Svetostefanskog vlastelinstva (prevod sažetka), Sremska Mitrovica: Istorijski arhiv Srem, Novi Sad: Filozofski fakultet Odsek za istoriju, 2006.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица