Професори
  

Мирољуб Вујичић
 
Контакт
   

Академска каријера

  • 2008, година, избор у звање- професор струковних студија, Висока школа струковних студија за
    образовање васпитача, Сремска Митровица
    Област: Ликовна култура са Методиком
  • 1974, година, диплома, Академија ликовних умјетности у Загребу.

  

Извод из библиографије

  • Илустрације књига:Џудит Валери «Анксиозни интелектуалац» чији се цртежи налазе у Музеју Пола Валерија,
  • Стручни радови у Зборнику Педагошке академије у Сремској Митровици,
  • Предговори за групне и самосталне изложбе ликовних стваралаца.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица