Професори
  

др Пајa M. Танић
 
Контакт
   

Избор у звање

 • 2010. године — Професор струковних студија Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Професионална каријера

 • 17.10.1982.године дипломирао на Економском факултету у Осијеку.
 • 05.10.1990.године магистрира на Економском факултету у Осијеку,
 • 12.01.2000.године докторирао на Универзитету у Приштини,
 • 22.11.2002.године избор у звање доцента на предмету Управљање инвестицијама и пројектима ужа научна „Мемаџмент“ на УИ Сарајево,
 • Биран у звање доцента за стручно-научну област „Међународна економија“ на предмету спољнотрговинско пословање на Универзитету у Источном Сарајеву, Факултет спољна трговина Бијељина, 06.02.2006.
 • 30.11.2006.године изабран у звање доцента на предмету Управљање квалитетом на Универзитету за пословне студије Бања Лука,
 • 17.04.2007. година изабран у звање ванредни професор на предмету Управљање инвестицијама и пројектима на УИ Сарајево,
 • 07.09.2009.године биран у звање ванредни професор на предмету Међународна шпедиција и транспорт на Универзитету за пословне студије Бања Лука,

  

Извод из библиографије

 • Како регистровати предузеће и предузетничку дјелатност, Шамац, 2005.
 • Како инвестирати у Шамац, 2005.
 • Савремени приступ оцени инвестиционих пројеката, ССЦ, Бања Лука, 2005.
 • Пројектни и инвестициони менаџмент, Comesgrafika, Бања Лука, 2006.
 • Инвестиције, оцена и управљање пројектима, Факултет спољне трговине, Бијељина 2006.
 • Спољнотрговинско пословање у условима свјетске глобализације, Факултет спољне трговине Бијељина, 2006.
 • Како регистровати предузеће у Бијељини, 2007.
 • Принципи и упуте за спровођење система квалитета и примјена HACCP-a у прехрамбеној индустрији, Бијељина, 2007.
 • Пројектни менаџмент, Факултет за пословне студије, Бања Лука, 2007.
 • Управљање квалитетом, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2007.
 • Комерцијално пословање, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2008.
 • Кластери као предности повезивања привредних субјеката, Бијељина, 2008.
 • Инвестициони фондови (да ли је потребно познавати финансијска тржишта) Бијељина, 2008.
 • Пројектни и инвестицинони менаџмент са оценом економских ефекасности инвестиционих улагања, Факултет пословне економије, Бијељина, 2010.

Учешће у пројектима

 • Стратегија развоја као основа за креирање буџета,
 • Стратешко планирање развоја локалне заједнице
 • Пројекти успостављања система и управљање квалитетом
 • Члан удружења за управљање пројектима Србије YUPMA

Уџбеници

 • Доц. др Пајо Панић, Проектни и инвестициони менаџмент, Comesgrafika, Бања Лука, 2006.
 • Доц. др Пајо Панић, Инвестиције, оцена и управљање пројектима, Факултет споњне трговине, Бијењина, 2006.
 • Доц. др Пајо Панић, Спољнотрговинско пословање у условима свјетске глобализације, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2006.
 • Др Пајо Панић, Пројектни менаџмент, Факултет пословне студије, Бања Лука, 2007.
 • Др Пајо Панић и Др Радоја Радић, Управљање квалитетом, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2007.
 • Др Пајо Панић и Јована Глигић, Комерцијално пословање, Универзитет за пословне студије, 2008.
 • Др Пајо Панић и Доц. Биљана Радојчић, Пројектни и инвестицинони менаџмент са оценом економских ефекасности инвестиционих улагања, Факултет пословне економије, Бијељина, 2010.

Чланци у часописима

 • Др.Пајо Панић, Успјешност инвестирања у изградњу козметичког салона, Економист, бр.1/07. Факултет спољне трговине, Бијељина,
 • Др Пајо Панић, Тржишни приступ креирању вриједности предузећа, Зборник радова, ЕФ Брчко, 2009.
 • Др Пајо Панић, Спољнотрговинска политика ЕU и односи са SAD и Јапаном у оквиру триаде, часопис, Економист, Факултет спољне трговине, Бијељина, 5-6/09.
 • Др Пајо Панић, Глобална економска криза и мјере рефлексије на РС и БиХ, Пословни консултант, Тузла, 2010.
 • Др Пајо Панић, Ефекти мултинационалних компанија, Економист, Факултет пословне економије, Бијељина, 2010.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица