Професори
  

мр Радоје Павловић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2006. godine, Izbor u zvanje – profesor Više škole, VŠSSOV Sremska Mitrovica
  Oblast: Obrazovna tehnologija
 • 1992. godine, Magistratura – Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
  Оblast: Analiza, (naslov rada: Teorema o adjungovanom operateru i njene primene)
 • 1984. godine – Diploma – Prirodno matematički fakultet, Beograd
  Oblast: Matematika

  

Извод из библиографије

 • On semi-inner product spaces of type (p), Rewiew of Research of Science, University of Novi Sad
 • Adjoint theorem on semi-inner product spaces of type (p)
 • Проблеми кретања
 • Развој конструктивног мишљења предшколске деце
 • Припрема за обуку предшколске деце у решавању задатака
 • Ораду са предшколском децом која показују повишене математичке способности

Испитна питања

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица