Професори
  

др Срђан Дамјановић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2012. године – Избор у звање – професор струковних студија, ВШССОВ Сремска Митровица
  Област: Информатика
 • 2007. године - Докторат - Електротехнички факултет, Источно Сарајево
  Област: Мерење и програмирање
 • 2004. године - Магистратура – Електротехнички факултет, Београд
  Област: Мерење и програмирање 
 • 1994. године – Диплома – Електротехнички факултет, Београд
  Област: Електроника и телекомуникације

  

Извод из библиографије

 • Срђан Дамјановић, " ЕТИКА на ИНТЕРНЕТУ," Нови Економист, број 2, Бијељина 2007.
 • Срђан Дамјановић, Божидар Поповић, "ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА RFID ТЕХНОЛОГИЈОМ," Нови Економист, број 4, ст. 25 до 28, Бијељина 2008.
 • Срђан Дамјановић, "БИОМЕТРИЈСКА МЕТОДА ЗАШТИТЕ СКЕНИРАЊЕМ ОКА," Нови Економист, број 8, ст. 88 до 94, Бијељина 2010.
 • Срђан Дамјановић, Борислав Пајкић, "Утицај појединих параметара резервоара на програм за израчунавање табела запремине," Зборник радова са Конгреса метролога Србије 2007, Златибор 2007.
 • Предраг Катанић, Срђан Дамјановић, "Модел интеграције VoIP технологије у постојећа пословна окружења базирана на софтверским IP PBX централама," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2009, Јахорина 2009.
 • Предраг Катанић, Срђан Дамјановић, "Имплементација VOICE OVER IP (VOIP) сервиса базираног на SIP протоколу у оквиру кабловског дистрибутивног система," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2010, Јахорина 2010.
 • Срђан Дамјановић, Предраг Катанић, Божидар Поповић, "Симулација лабораторијских вјежби из предмета електрична мјерења у програмском језику VEE Pro," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2011, Јахорина 2011.
 • Предраг Катанић, Срђан Дамјановић, "Анализа широкопојасних мрежа на примјеру компарације HFC и FTTH технологије," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2011, Јахорина 2011.
 • S. Damjanovic, V. Gluhovic, V. Rodic, E. Banjac, "Stationary testing and measurement station for the investigation of turbo-jet engines that are built into the MIG 29 airplane," 4th International scientific conference on difensive technologies OTEH 2011, Beograd 2011.
 • Б. Дракул, С. Дамјановић, П. Катанић, В. Ђурић, "Програм за праћење студентских уплата на Универзитету у Источном Сарајеву," Зборник радова са Симпозијума ИНФОТЕХ 2011, Јахорина 2012.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица