Професори
  

др Жељко Марчичевић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 1994, Диплома, Рачунарске науке, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину
 • 2000, Магистратура, "Учење рачунарско информатичких садржаја на даљину", Рачунарске науке, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину
 • 2004, Докторат, "Квалитет наставног модела Интернет учионице за дистантно образовање информатичких садржаја путем мултимедијалних Интернет сервиса", Рачунарске науке, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину
 • 2005 - Привредна академија у Новом Саду, доцент
 • 2007 - Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, професор струковних студија
 • 2009 - Универзитета у Новом Саду, доцент
 • 2013 – Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, професор струковних студија
 

ИЗВОД ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ

  

Списак резултата M23 – рад у међународном часопису

  
 • Воскресенски, В., Марчићевић, Ж., Панајотовић, Б. (2010) „Remote monitoring of parameters of uninterruptible power supply systems for telecommunication devices". Technics Technologies Education Management – TTEM - Journal of society for development of teaching and business processing in new net environment in B&H, Academic Journal, Сарајево. Volume 5, Number 4.
 • Марчићевић, Ж. (2006) „Wireless Wi-Fi WLAN бежични приступ Интернету за потребе спорта". II Congress of Montenigrin Sport Academy and III International Scientifical Conference – Social and economic relations in sport and Methodology and Technology in sport. Часопис за спорт, физичку културу и здравље "Спорт Монт", br. 10-11/IV, Црногорска спортска академија - Подгорица, 2006.
 

Списак резултата M33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини

 • Дејан Средојевић, Жељко Марчићевић, Бобан Весин, (2012), "Information Systems in Education". 31st Internacional Conference on Organizational Science Development - Quality Innovation Future. University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. March 21st – 23rd, 2012, Congress Centre Bernardin, Порторож, Словенија. Рад на ЦД-у број 129_П12, ISBN: 978-961-232-254-0 и у Зборнику абстраката стр. 153, ISBN: 978-961-232-253-3.

 • Жељко Марчићевић, Радован Томић, Драгица Томић, (2012), "Components of the Virtual Internet Classroom model for distance learning of information content". World Scientific and Engineering Academy and Society. Recent Researches in Communications and computers. Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC '12) and Proceendings of the 16th WSEAS International Conference on Computers (part of CSCC '12), Кос Исланд, Greece, July 14-17, 2012. god. Рад у зборнику радова стр. 215-220. ISBN: 978-1-61804-109-8. На ЦД-у COMCOM-34.

 • Томић, Р., Марчићевић, Ж., Ђокић, Н. (2011) "Learning information content by distance learning, with a model of Virtual Internet classroom, by using ASP technology in a base Environment". European Computing Conference, WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society. Proceendings of the European Computing Conference (ECC '11), Paris, France, 2011, Рад у зборнику радова стр. 35-40. ISBN: 978-960-474-297-4.

 • Жељко Марчићевић, (2000), "Imajet Видео комуникациони софтвер". II Међународна конференција "Менаџмент у спорту" - II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Зборник радова – Collection of papers, стр. 276-281. Београд, 19-20. маја 2006. ISSN: 86-86197-07-8. Електронски .пдф формат: ISBN 978-86-86197-11-5.

 • Жељко Марчићевић, "Linktiviti Web Interaktivni Softver". II Међународна конференција "Менаџмент у спорту" - II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Зборник радова – Collection of papers, str. 282-288. Београд, 19-20. маја 2006. ISSN: 86-86197-07-8. Електронски .пдф формат: ISBN 978-86-86197-11-5.

 • Марчићевић, Ж. (2006), "Технологија телеконференцијских система". SymOrg 2006. X Интернационални симпозијум: "Промене у организацији и менаџменту – Изазови европских интеграција". Зборник радова у електронској форми на ЦД-у, поглавље: Информационе технологије у менаџменту, фајл 27.пдф. Златибор.

 • Жељко Марчићевић, (2006), "Wеб телеконференцијски систем у виртуелној Интернет учионици за карате спорт", Карате савез Војводине и Факултет за спорт и туризам – тимс, Нови Сад, VII међународни научно-стручни симпозијум, Наука и карате спорт - "Моје дете карате спортиста", Зборник радова, Нови Сад 16.12.2006. CIP 796.853.26-053.2(082), ISBN 978-86-905425-2-9, COBISS.SR-ID 220458503.

 • Жељко Марчићевић, (2000), "Учење рачунарско информатичких садржаја на даљину". IX Међународна конференција "Информатика у образовању, квалитет и нове информационе технологије". Зборник радова, стр. 174-182. Зрењанин, 20-21. март 2000. године.

 

Списак резултата M42 – Монографија националног значаја, монографско издање грађе

 • Марчићевић Ж., (2007), Примена рачунара, Факултет за спорт и туризам Нови Сад

 • Марчићевић Ж., Марошан З., (2009), Примена информационих технологија, Висока пословна школа струковних студија, Алфа-граф, Нови Сад.

 • Марчићевић Ж., (2010), Системи за електронско учење, Висока пословна школа струковних студија, Мондо-граф, Нови Сад.

 • Марчићевић Ж., Марошан З., (2010), Примена информационих технологија, Висока пословна школа струковних студија, Мондо-граф, Нови Сад.

 • Др Коста Воскресенски, мр Жељко Марчићевић, "Дидактика: за професоре информатике и технике", део дванаести: Квалитет наставног модела Интернет учионице за дистантно образовање информатичких садржаја путем мултимедијалних Интернет сервиса, стр. 123-141. Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2004.

Списак резултата М51 – Рад у водећем часопису националног значаја

 • Херцег, Ђ., Марчићевић, Ж. (2009) „A Conference Application Management System on ASP.NET". Journal of Mathematics Novi Sad. Reference vol. 39, iss. 1, pp. 111-121, 2009, University of Novi Sad, Departmant of Mathematics and Informatics.

 • Ђорђевић, М., Марчићевић, Ж. (2009) „Систем подршке за маркетинг одлучивање". Економске теме. Вол. 47, број 2, стр. 113-126, 2009..

 

Списак резултата M53 – Рад у научном часопису

 • Марчићевић, Ж. (2006) „Технологија Bridgit и Webdemo за интерактивну видеоконференцију". Часопис за науку, културу и умјетност - "Универзитетска мисао", стр. 413., бр. 4-5, 2005.-2006. Интернационални Универзитет у Новом Пазару. YUISSN 1451-3870.

 • Марчићевић Ж. (2008), „Интерфејс према дистрибутивним базама података помоћу АСП технологије“, Научно-стручни скуп „Менаџмент, иновације и развој 2008“, Journal for Scientists and Engineers - Менаџмент Иновације Развој – МИР – Management Innovation development, стр. 25-28, бр. 9, год. 3, Друштво за Менаџмент, Иновације и Развој „Srbija Invent“.

 • Марчићевић Ж., (2008), „Имплементација АСП модела у дистрибуираном базном окружењу“, Школа бизниса, број. 2/2008, стр. 174-181, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад.

 • Марчићевић Ж., (2008), „Архитектура вишеслојних база података“. Школа бизниса", број. 3/2008, стр. 120-129. Висока полсовна школа струковних студија, Нови Сад. (ISSN 1451-6551). (CIP 65.012).

 

Списак резултата М63 – Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

 • Марчићевић Ж.,(2008), "Хронолошка панорама еволуције медија и ресурса за дистантно образовање". Научно-стручни скуп:Менаџмент, иновације и развој 2008. Зборник радова на ЦД-у, фајл МИР46.доц. Врњачка Бања, 04-05. април 2008. године. CIP 005 (497.11) 2006/2012 (082) ISBN 978-86-86677-04-4, Друштво за менаџмент, иновације и развој, "Србија инвент" Зрерњанин, Менаџмент – Србија – 2006-2012 – Зборници, COBISS.SR-ID 148864268.

 • Марчићевић Ж., (2006),"Систем трансфера кредита каодирекција у трансформацији образовања универзитета централне и источне Европе". ТРЕНД 2006. XII Скуп трендови развоја: "Болоњски процес и примена новог закона". Зборник радова, стр. 173. Копаоник, Конаци Сунчани врхови, 06-09. март 2006. године. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303.

 • Марчићевић Ж., (2006), "Правац трансфера кредита у Онлине образовању на даљину на основним и последипломским студијама". ТРЕНД 2006. XII Скуп трендови развоја: "Болоњски процес и примена новог закона". Зборник радова, стр.177. Копаоник, Конаци Сунчани врхови, 06-09. март 2006године. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303.

 • Марчићевић, Ж. „Бежична мрежна технологија". JU INFO 2006. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. Зборник радова на cd-у, област Рачунарске мреже и телекомуникације, фајл 121. Копаоник, 06-10. март 2006. године. ISBN 86-85525-01-2.

 • Марчићевић Ж., (2005), "Модел хипермедијалне виртуелне Интернет учионице за интеркултурално и кооперативно Е-образовање". YУ ИНФО 2005. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. XI научно-стручна конференција YU INFO 2005. Зборник радова на ЦД-у област E-SOCIETY, фајл 029.пдф. Копаоник, 7-11.март 2005. године. ISBN 86-85525-00-4.

 • Марчићевић Ж., Сотировић В., (2004), "Телекомуникационе технологије за развој наставног модела Интернет учионице у дистантном образовању". XIX Научно-стручни скуп Инфо-Тех 2004. Сусрет науке и бизниса. Зборник радова на ЦД-у поглавље 9.1.,фајл 091.пдф. Врњачка Бања, 24-28. мај 2004. године. CIP 007:004 (082) (0.034.2), ISBN 86-82831-10-4,COBISS.SR-ID 114952972.

 • Марчићевић Ж., (2003), "Природа разних облика и технологија комуникација у дистантном образовању". YU INFO 2003. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. Зборник радова на ЦД-у поглавље: Примењена информатика, фајл 144.пдф. Копаоник, 10-14. март 2003. године.IPA Project „Teaching Mathematics and Statistics in Sciences: Modeling and Computer-aided Approach”, HU-SRB/0901/221/088 TEAMATHMODSC

 

Списак резултата М85 – Софтвер

 • Жељко Марчићевић, Географски атлас Европе, генерисан у Visual Basic-u. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 1994. год.

 • Жељко Марчићевић, RLC – Осцилаторно коло за предмет физика и електроника. Каталошки број 00033, испорука 1 CD. Генерисан у Visual Basic-u. Нотиран у књизи Софтвер за ђаке – водич кроз образовни софтвер, Т.Ф. "Михајло Пупин", Зрењанин, 1997. год. стр. 89.

 • Жељко Марчићевић, База за обрачун LD (личног дохотка), генерисана у бази FoxPro. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 1993.

 • Жељко Марчићевић, Сајт Гимназије "Борислав Петров - Браца" у Вршцу, www.bpb.edu.yu у HTML технологији, Вршац 1997.

 • Жељко Марчићевић, Софтвер за дистантно образовање у магистарској тези, Distance learning, креиран у ASP.NET технологији, испорука 1 CD. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2000. год.

 • Жељко Марчићевић, Софтвер "Виртуелна Интернет учионица" у докторској дисертацији, генерисан у ASP.NET технологији, испорука 1 CD. Библиотека - Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2004. год.

 • Жељко Марчићевић, Сајт Центра за социјални рад за општину Вршац, www.czsr-vrsac.оrg.yu у HTML технологији, Вршац 2006. год.

 

Награде и признања

 • Агенција за информатички инжењеринг "Рersonal system" – Модуларни програм перманентне рачунарске обуке. Акредитација 193/2002
  Министарства просвете и спорта РС. Број 193/2002-4319-14001. 20. мај 2004. године.
 • Цертификат - Цногорске спортске академије за учешће и допринос у раду ИИ Конгреса Црногорске спортске академије и ИИИ Међународне научне конференције Цногорске спортске академије, Херцег Нови, 6-9. 04. 2006. Но 17.
 • Цертификате за учешће на II Међународној конференцији "Менаџмент у спорту", Факултет за менаџмент у спорту Универзитета "Браћа Карић", Олимпијски комитет Србије и Црне горе, Београд, 19-20. мај 2006.
 • Сертификат – Карате Савез Војводине за учешће на научно стручном симпозијуму "Наука и карате спорт", Нови Сад, 16. децембар 2006.
 • Сертификат – за учешће на научно-стручном скупу: Менаџмент, иновације и развој 2008. Врњачка Бања, 04-05. април 2008. године.
 • Сертификат – за учешће на међународном научно-стручном скупу: Енергетске технологије 2008. Врњачка Бања, 23-24. мај 2008. године.
  
  

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица