Видео прилози
  

  
II Конференција са међународним учешћем "Инклузија у предшколској установи и основној школи"
 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици и Институт за педагошка истраживања из Београда организовали су начни скуп из области инклузивног васпитања и образовања у Сремској Митровици. На II научној конференцији са међународним учешћем под називом „Индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима“ реферате је поднело више од педесет научника... (прикажи вест)

Погледајте албум са сликама.
  
<- Назад
 
 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица